ESRS standaarden: waar moet u rekening mee houden?

Organizational strategy

ESRS is de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportage in Europa, ontdek alles wat u moet weten over de 12 standaarden en welke eisen worden gesteld.

Voor wie?

Als u een groot bedrijf bent in Europa, of als u beursgenoteerd bent, dan moet u zich voorbereiden op een belangrijke verandering in de manier waarop u rapporteert over uw duurzaamheidsprestaties. Vanaf 2024 moet u voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, de CSRD, en de bijbehorende normen, de ESRS.

Het doel van CSRD en ESRS

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn bedoeld om duurzaamheidsrapportage op één lijn te brengen met financiële rapportage, om investeerders en andere belanghebbenden te informeren over de duurzaamheid gerelateerde effecten, risico’s en kansen van uw bedrijf, en om bij te dragen aan de doelstellingen van de European Green Deal.

12 standaarden

ESRS bestaan uit 12 standaarden, waarvan twee horizontale standaarden en tien thematische standaarden.

2 Horizontale standaarden

De horizontale standaarden definiëren de algemene rapportageprincipes en de fundamentele concepten van de CSRD, zoals dubbele materialiteit en rapportagegrenzen, evenals de overkoepelende informatie die door alle bedrijven binnen het toepassingsgebied van de CSRD moet worden verstrekt.

10 Thematische standaarden

De thematische standaarden bevatten specifieke rapportagevereisten voor milieu-, sociale en bestuur kwesties.

Dubbele materialiteit

Dubbele materialiteit is een nieuw concept dat inhoudt dat u zowel moet rapporteren over de impact van uw activiteiten op mens en milieu (impact materialiteit), als over de impact van duurzaamheidskwesties op uw financiële prestaties en positie (financiële materialiteit). U moet een materialiteitsbeoordeling uitvoeren om de relevante duurzaamheidsonderwerpen en de bijbehorende indicatoren te identificeren en te prioriteren.

Wanneer en wie moet wat doen?

De ESRS zijn op 31 juli 2023 goedgekeurd door de Europese Commissie. De ESRS zullen gefaseerd worden ingevoerd, afhankelijk van het type en de grootte van de bedrijven.

Een gefaseerde aanpak

· Financieel jaar 2024: rapporteringsverplichting voor grote beursgenoteerde bedrijven en ondernemingen van openbaar belang, zoals banken en verzekeringen.

· Financieel jaar 2025: rapporteringsverplichting voor alle grote bedrijven.

· Financieel jaar 2026: rapporteringsverplichting voor beursgenoteerde kmo’s met een mogelijkheid tot uitstel tot 2028 en rapportering volgens afzonderlijke proportionele standaarden.

· Financieel jaar 2028: rapporteringsverplichting voor niet-Europese moederbedrijven van ondernemingen die in Europa actief zijn.

Hoe u uw bedrijf kunt voorbereiden

De ESRS rapportering is een uitdaging, maar ook een kans voor uw bedrijf om uw duurzaamheidsstrategie te versterken, uw transparantie te vergroten, uw reputatie te verbeteren en uw concurrentievoordeel te behouden. Daarom is het belangrijk dat u zich tijdig voorbereidt op de ESRS rapportering en dat u een slimme rapportage strategie ontwikkelt.

Wij zijn experts in duurzaamheidsrapportage en kunnen u helpen met het opstellen van een ESRS rapport dat voldoet aan de eisen en de verwachtingen van uw belanghebbenden.

Wilt u meer weten over de ESRS rapportering en hoe u zich erop kunt voorbereiden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Of, indien u zich wil inschrijven voor ons seminarie rond ESRS op 27/02/2024 in Waregem gelieve dan volgende link te willen gebruiken voor registratie: Uw bedrijf klaarstomen voor de ESRS: Europa's nieuwste standaarden voor duurzaamheidsrapportage